28. ZMČ 1. 9. 2014

Ing. R. Soukupová - kdo zodpovídá za úklid spadaného ovoce na veřejné komunikaci
Odpověď na dotaz Ing. Soukupové

P. Lukeš - kolik bylo navrhovatelů, kolik bylo celkem navrženo osobností a kolik bylo vybráno na čestná občanství a ceny Prahy 11
odpověď na dotaz P. Lukeše

J. Stárek - Dny Prahy 11
J. Stárek - Dny Prahy 11

J. Stárek - rekonstrukce MŠ a ZŠ
J. Stárek - rekonstrukce MŠ a ZŠ
tabulka_rekonstrukce MŠ a ZŠ

J. Stárek - dokumentace k 11VS
J. Stárek - dokumentace k 11VS

J. Stárek - odpadové hospodářství
J. Stárek - odpadové hospodářství

Ing. Kos - seznam poradců MČ Praha 11
Ing. Kos - seznam poradců MČ Praha 11

Ing. Štyler - jak bylo naloženo s výzvou MŠMT na rozšíření výukových kapacit
Ing. Štyler - odpověď na dotaz z 28. zasedání ZMČ

Ing. Stárek - plnění smlouvy poradce starosty
Ing. Stárek - plnění smlouvy poradce starosty
SM1000001027

Ing. Štyler - činnost poradce starosty
Ing. Štyler - činnost poradce starosty