Očkování proti vzteklině 2014

Blíží se termín očkování proti vzteklině. Aktuální info najdete zde:

 

Jižní Město I

ve čtvrtek 16. října 2014 9–12 a 13–17 hod.

Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II

ve čtvrtek 23. října 2014 9–12 a 13–17 hod.

objekt Hráského ul. 1902 (garáž ve dvoře u jednopatrové budovy č. p. 1902, naproti řadě panelových domů č. p. 1908 a 1909)

Po dohodě je možné provést i trvalé označení psa mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií. Trvalé označení psa staršího šesti měsíců, chovaného na území hlavního města Prahy, 
je povinné dle ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP,
o místním poplatku ze psů. Čipování je hrazeno chovatelem v plné výši.  Chovatel má nárok na úlevu od poplatku vždy ve dvou následujících letech po očipování (vždy 350 Kč/rok), poživatelé invalidního či starobního důchodu neplatí v uvedených letech poplatek žádný.

Další možností, jak trvale označit psa, je tetování odborně způsobilou osobou, které však v rámci hromadného očkování prováděno nebude. V případě označení tetováním není přiznáván nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění:

· Ochranné očkování proti vzteklině je na území ČR povinné pro psy starší tří měsíců dle ustanovení zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění. Provádí se 1x ročně a je hrazeno chovatelem.

· Možnost očkování i proti dalším infekčním chorobám (kombinovaná vakcína).

· Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má možnost nechat
si naočkovat zvíře u kteréhokoliv veterinárního lékaře.

· Při očkování budou vydávány ekologické sáčky na psí exkrementy.

· Bližší informace podá OŽP na tel. č. 267 902 357.