Výsledky dotačního programu MHMP J5 na MČ Praha 11 pro rok 2014

Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo na svém jednání dne 1.9.2014 usnesením č. 15/28/Z/2014 výsledky dotačního řízení programu MHMP J5, které se týká pečovatelské služby a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Subjekt

projekt

služba

požadavek

schváleno

PROXIMA SOCIALE o.p.s.
Praha 4, Rakovského 3138/2, služba provozováno Brandlova 1639/6, Praha 11

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jižní pól

NZDM

330 418 Kč

255 000 Kč

YMCA PRAHA o. s.
Na Poříčí 12, Praha 1, provozováno Konstantinova 1479, Praha 11

Nízkoprahový klub Ymkárium

NZDM

296 180 Kč

 228 200 Kč

FARNÍ CHARITA PRAHA 4-CHODOV
U Modré školy 1/2337, Praha 11

Charitní pečovatelská služba

pečov. služba

300 000 Kč

300 000 Kč

celkem

926 598 Kč

783 200 Kč