MČ Praha 11 vyhlásila nové grantové programy na rok 2015

Rada MČ Praha 11 schválila dne 6. 8. 2014  usnesením č. 1169/16/R/2014 a usnesením č. 1170/16/R/2014 nové grantové programy na rok 2015.

1) Grantový program MČ Praha 11 na rok 2015 pro oblast KULTURY určený pro fyzické a právnické osoby

2) Grantový program MČ Praha 11 pro oblast ŠKOLSTVÍ na rok 2015

Podrobnější informace o grantových programech lze získat na odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324-5 nebo na internetových stránkách:

http://www.praha11.cz/cs/granty-a-fondy/

Kontaktní osoba – program pro oblast ŠKOLSTVÍ:

Mgr. Ivana Strnadová, tel.: 267 902 501, e-mail: strnadovai@praha11.cz

Kontaktní osoba – program pro oblast KULTURY:

Bc. Markéta Šlechtová, tel.: 267 902 323, e-mail: slechtovam@praha11.cz