Výzva pro občany - vítání občánků

Upozorňujeme občany, že přijetím zákona o základních registrech, nemá již ÚMČ Praha 11 možnost využívat informací pro oslovení rodičů nově narozených dětí, pro jejich přivítání mezi nové občany Městské části Praha 11.

Z toho vyplývá, že není možné najít datum narození a adresu trvalého bydliště dítěte v databázi.

Městská část by však přesto tradici vítání občánků s názvem Vítáme tě mezi námi ráda zachovala.

Proto bychom uvítali, aby se rodiče nově narozených dětí přihlásili na odbor školství a kultury na tel.: 267 902 353, mob.: 724 341 816,  paní Majchráková, email: majchrakovah@praha11.cz, Vidimova 13214, Praha 11.