Začala oprava vozovky U Kunratického lesa

V úterý 12. srpna 2014 začala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci části vozovky v ulici U Kunratického lesa na Praze 11. Jedná se o úsek od ulice Na Ovčíně až k ulici Hornomlýnské. Ukončení první etapy je plánováno na 31. srpna 2014.

Jedná se o komunikaci o délce 650 m, kde dojde ke kompletnímu odfrézování vozovky a následně zde bude položen nový živičný povrch s obrusnou vrstvou v hluk snižující úpravě. Dále je v plánu případné ošetření trhlin v konstrukci vozovky a obnova vodorovného dopravního značení.

Dopravním omezením je částečná uzavírka komunikace, provoz bude veden jednosměrně.