Termín konání voleb do zastupitelstva městské části

Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 12. června 2014, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů 20. června 2014 pod číslem 112/2014 Sb., vyhlásil volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských části a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014.