Řešení kalamitní situace přerostlé trávy na Jižním Městě

Rada MČ Praha 11 rozhodla dne 4. června během svého zasedání o řešení kalamitní situace přerostlé trávy na Jižním Městě. Opakovaně vyzvala majitele pozemků, kteří se o své pozemky nestarají a trávu neposekali, a to prostřednictvím dopisu a inzerátů.

Po těchto neúspěšných výzvách objednala na těchto postižených plochách sečení trávy u společnosti Jihoměstská majetková a. s. Sečení trávy, včetně jejího odvozu, je již od pondělí 9. 6. realizováno a bude dokončeno nejpozději do konce června. Městská část Praha 11 bude vynaložené náklady po majitelích pozemků vymáhat právní cestou.