Dětské rybářské závody na Návesním rybníku v Újezdě u Průhonic

Dětské rybářské závody se konají 14 června od 10 hodin na Návesním rybníku v Újezdě u Průhonic.

Závodní řád

Přihlášky na závod jsou k dispozici na ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, odbor školství a kultury, kancelář č. 415. Po vyplnění přihlášky obdrží každý přihlášený závodník svůj průkaz, kam se zaznamenává počet a délka ulovených ryb. Rybářské náčiní je možné bezplatně zapůjčit.

Závodník při závodech musí mít doprovod dospělé osoby a nesmí být mladší 3 a starší 14 let.  Na uvedenou akci jsou všichni srdečně zváni.

Dětské rybářské závody