Pozvánka na 39. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11

Zveme vás na 39. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11. 

Jednání výboru je veřejné, koná se ve čtvrtek 5. 6. 2014 od 17 hodin v zasedací místnosti „C“ budovy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672. Návrh programu: 1) Zahájení, 2) Schválení programu, 3) Obchodní a skladové centrum s ČSPHM a myčkou Na Jelenách – studie, 4) Bytový dům Gregorova, prezentace, 5) Různé – informace.