Pozvánka na 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11

Úřad městské části Praha 11, odbor kancelář starosty oznamuje, že se v pondělí 2. června koná 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11. Uskuteční se od 9 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada Malenická 1784. V případě potřeby bude jednání pokračovat v úterý 3. června.

NÁVRH POŘADU

27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11

konaného dne 2. 6. 2014

Název bodu jednání

Odbor

Předkladatel

1

Zahájení a schválení pořadu 27. zasedání ZMČ

2

Připomínky k zápisu z předešlého zasedání

3

Slib nového člena ZMČ

4

Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení a zápisu 27. ZMČ

Usnesení

OKS

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

5

Volba volební komise

Usnesení

OKS

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

6

Volby zástupce starosty

Usnesení

OKS

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

7

Změna usnesení ZMČ č. 04/1/Z/2010
ze dne 9.11.2010

Usnesení

OKS

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

8

Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 11
a počet volebních obvodů pro volební období 2014 - 2018

Usnesení

OKS

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

9

Dar pro Obvodní ředitelství městské policie Praha 11 - dovybavení strážníků

Usnesení

OKS

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

10

Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2013
za MČ Praha 11 včetně organizací,
jichž je zřizovatelem

Usnesení

EO

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

11

Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2013

Usnesení

EO

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

12

Rozpočtové opatření č. 18/14 - zvýšení rozpočtu o dotaci na údržbu plastik a pro Místní lidovou knihovnu

Usnesení

EO

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

13

Rozpočtové opatření č. 20/14 - přesun
ve výdajích rozpočtu a poskytnutí finančního daru Sboru dobrovolných hasičů
Praha 11 - Chodov

Usnesení

EO

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

14

Odsvěření stavby v rámci akce
Doprava v klidu a úprava komunikace Křejpského v k. ú. Chodov z MČ Praha 11
na hlavní město Prahu

Usnesení

OÚR

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

15

Majetkové vypořádání duplicitního vlastnictví pozemků parc. č. 583/379, 583/380, 583/385
v k.ú. Háje

Usnesení

OÚR

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

16

Výběr projektů v rámci Mimořádného grantového programu MČ Praha 11
pro oblast školství na rok 2014

Usnesení

OŠK

Mráz Jaroslav P11

17

Výběr mimořádných grantů poskytnutých v rámci Grantového programu MČ Praha 11 na rok 2014 pro oblast sportu a tělovýchovy určeného
pro fyzické a právnické osoby

Usnesení

OŠK

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

18

Grantový program pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 v roce 2014

Usnesení

OSVZ

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

19

Grantový program v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11 v roce 2014

Usnesení

OSVZ

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

20

1. vlna PBF - podstatné náležitosti úplatného převodu souvisejícího pozemku
parc. č. 815/24 v k.ú. Háje u bytového domu
č.p. 600, Štichova ul. právnické osobě

Usnesení

OMP

ZÁS Meixner Jan P11

21

II. vlna ÚP - podstatné náležitosti úplatného převodu zastavěného pozemku
parc. č. 2031/68 v k.ú. Chodov pod bytovým domem č.p. 1939, Šalounová ul. právnické osobě

Usnesení

OMP

ZÁS Meixner Jan P11

22

8. vlna PBF - podstatné náležitosti úplatného převodu souvisejících pozemků
parc. č. 2117/441 a parc. č. 2117/442
v k.ú. Chodov u bytových domů  č.p. 2227
a č.p. 8, Kloboukova ul. právnické osobě

Usnesení

OMP

ZÁS Meixner Jan P11

23

Podstatné náležitosti prodeje pozemku
parc. č. 2089/2 v k. ú. Chodov, fyzické osobě

Usnesení

OMP

ZÁS Meixner Jan P11

24

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky 1815/522 v ul. Láskova č.p. 1814-1816, k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Meixner Jan P11

25

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců  

a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Anny Drabíkové č.p. 878, č.p. 534 a č.p. 535, vše v k.ú. Háje

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

26

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců 

a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1566,  

v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

27

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1567,
v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

28

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1568,
v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

29

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bajkonurská č.p. 736,
v k.ú. Háje

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

30

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Brandlova č.p. 1641
v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

31

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Emilie Hyblerové
č.p. 524, č.p. 525 a č.p. 526 v k.ú. Háje

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

32

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Jažlovická č.p. 1314
a č.p. 1315, k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

33

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Ke Kateřinkám
č.p. 1392, k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

34

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1504, č.p. 1505, č.p. 1506 a č.p. 1507, v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

35

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1508, č.p. 1509, č.p. 1510 a č.p. 1511, v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

36

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1512, č.p. 1513 a č.p. 1514, vše v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

37

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1531,
v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

38

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Podjavorinské č.p. 1601, v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

39

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Steinerova č.p. 735,
v k.ú. Háje

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

40

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců
a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1551,
k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

41

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky č. 1315/09 v ul. Jažlovická č.p. 1314
a č.p. 1315, vše v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

42

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky č. 1509/27 v ul. Křejpského č.p. 1508, č.p. 1509, č.p. 1510 a č.p. 1511, v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

43

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky č. 1512/17 v ul. Křejpského č.p. 1512, č.p. 1513 a č.p. 1514, vše v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

44

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky č. 1567/64 v ul. Bachova č.p. 1567
v k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

45

Změna v kontrolním výboru

Usnesení

OKS

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

46

Výbory ZMČ; informace o činnosti; personální změny

Informace bez projednání

47

Dotazy, podněty a připomínky

Informace bez projednání

48

Plnění úkolů ZMČ za 1. čtvrtletí 2014

Informace bez projednání

OKS

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

49

Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 11 za I. čtvrtletí 2014

Informace bez projednání

OKS

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

50

Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních provedených v období od 20.2.2014 do 6.5.2014

Informace bez projednání

EO

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

51

Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64

Informace bez projednání

EO

VED EO Davidová Sylvia Ing. P11

52

Odsvěření pozemků v k. ú. Háje se stavbami TSK ze svěřené správy MČ Praha 11 na hl. m. Prahu

Usnesení

OÚR

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

53

Zrušení společnosti Společný azylový dům Městských částí Praha 5 a Praha 11 o.p.s.

Usnesení

PO

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

54

Smlouva č. 12115093 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR - " Dokončení regenerace ZŠ Mikulova, H+I a výměna obvodového pláště ZŠ Milíčov - obj. "C" Hospodářský pavilon"

Usnesení

OSM

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

55

Smlouva č. 12120453 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí - "Zateplení obvodového pláště domu s pečovatelskou službou Šalounova 2025, Praha 4"

Usnesení

OSM

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

56

Údržba a úklid zeleně a jejího vybavení v MČ Praha 11

Usnesení

OSM

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

57

Realizace multifunkčního obejktu - JEDENÁCTKA VS, Praha 11 - dodatečné stavební práce

Usnesení

OSM

STA Mlejnský

Dalibor Mgr. P11

58

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast kultury na rok 2014 - II. kolo

Usnesení

OŠK

ZÁS Bílek Vítězslav P11

59

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č. p. 1355 a č.p. 1356, k.ú. Chodov

Usnesení

OMP

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

60

Rozpočtové opatření č. 55/14 – přesun ve výdajích rozpočtu a poskytnutí finančního daru o.p.s. Sportovní Jižní Město na činnost oddílu Atletiky

Usnesení

EO

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11