Obezřetnost se vyplatí i o Velikonocích

Pražská policie se připojuje k celorepublikovému projektu „Obezřetnost se vyplatí“, který je zaměřen především na kapesní krádeže a krádeže odložených věcí.

Pouliční kriminalita je v roce 2014 jednou z priorit pražských policistů. Na úseku prevence se této oblasti věnujeme intenzivně, neboť obyvatelé Prahy vnímají tuto problematiku jako jednu z nejpalčivějších. Vzhledem k faktu, že pražané jsou s preventivními radami, jak se vyhnout útokům zloděje dobře obeznámeni, velkou část poškozených tvoří především návštěvníci Prahy a turisté i z řad cizinců. Z výše uvedeného důvodu se proto v období Velikonoc připojujeme k celorepublikové kampani, která má občany a návštěvníky Prahy informovat o ochraně a zabezpečení osobních věcí.

Na území Prahy bude kampaň „Obezřetnost se vyplatí“ probíhat ve spolupráci s hypermarkety a supermarkety Albert společnosti Ahold Czech Republic, a.s. Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy na toto období dále připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření, při kterých bude výrazně posílen výkon hlídkové služby na rizikových místech, v terénu bude také více policistů a kriminalistů. I přes masivní nasazení sil a prostředků je však nutné, aby se každý v tomto období choval obezřetně, dodržoval zásady osobní bezpečnosti a nedával zbytečně zlodějům příležitost k okradení.
Ke kapesním krádežím, krádežím odložených osobních věcí a krádežím věcí z vozidel dochází nejčastěji na místech s větší koncentrací lidí. Jedná se zejména o centrum města, nákupní zóny a jejich přilehlá parkoviště, obchodní domy, turisticky vyhledávané cíle a tržiště, restaurace a provozovny rychlého občerstvení. Samozřejmě nelze opomenout samotné prostředky hromadné dopravy, nástupiště, zastávky. Níže proto uvádíme praktické rady a doporučení, jak se na těchto místech chovat bezpečně.
Ze statistických výstupů vyplývá, že v roce 2013 bylo na území Prahy oznámeno 9075 případů kapesních krádeží, což bylo nejvíce od roku 2009. Pozitivní výhled přináší statistika kriminality za první tři měsíce letošního roku, kdy bylo v Praze oznámeno 1675 případů kapesních krádeží. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy bylo evidováno 2185 kapesních krádeží, je to znatelný pokles.
Objektivní příčiny trestných činů spáchaných na území hl. m. Prahy, které mají vliv na bezpečnostní situaci, jsou na tomto území velkoměsta značně specifické a zahrnují aspekty, jako jsou především: vysoká hustota obyvatelstva, kumulace orgánů státní správy i ostatních institucí, velikost infrastruktury, intenzita cizineckého a obecně i turistického ruchu, a v neposlední řadě soustředění historických památek i kulturních akcí. K subjektivním příčinám pak přidáme anonymitu pachatelů trestné činnosti, větší množství příležitostí a podnětů. Tyto příčiny jsou dlouhodobé a jejich celkem logickým vyústěním je vyšší koncentrace trestné činnosti kapsářů v regionu Praha.
Stanete-li se přesto obětí zloděje, neváhejte a neprodleně se obraťte na Policii ČR a celou situaci oznamte. Současně si prostřednictvím své banky zablokujte platební kartu, telefonního operátora kontaktujte s žádostí o zablokování SIM karty. Policii oznamte co nejpodrobněji situaci, ve které jste byli okradeni a případně popis pachatele, pokud jste si jej všimli. Ohlášením krádeže dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů.