V nové sportovní hale se testovaly protipožární systémy

Dýmovnicí pro filmaře se ve středu dopoledne testovala funkčnost protipožárních systémů v novém areálu Jedenáctka VS v ulici Mírového hnutí v Praze 11.

Systémy zafungovaly bezchybně. Bezprostředně po „zahoření“ ve sportovní hale se spustil hlásič s výzvou k evakuaci, a to nejen v češtině, ale také angličtině a němčině. V řádu několika minut přijeli na místo i hasiči, kteří dohlédli na bezpečný odchod účastníků cvičení. dýmovnice