BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ ve správě TSK na území MČ PRAHA 11 v roce 2014

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ ve správě Technické správy komunikací hl.m.Prahy na území MČ PRAHA 11 v roce 2014

Ulice (úsek)

dne

Anežky Malé + parkoviště ( část NN 1581, 1582, 1583)+ spojka do ul. Kupeckého

8. 4., 16. 9.

Anny Drabíkové

18. 4., 26. 9.

Arkalycká

8. 4., 16. 9.

Augustinova (úsek Gregorova - Ryšavého) 

29. 4., 6. 10.

Augustinova (mimo úsek Gregorova - Ryšavého) 

3. 4., 11. 9.

Babákova

16. 4., 24. 9.

Bachova

10. 4. 18. 9.

Bajkonurská

17. 4., 25. 9.

Benkova

8. 4., 16. 9.

Blatenská

16. 4., 24. 9.

Boháčova + 2x parkoviště (NN 4435)

9. 4., 17. 9.

Bohúňova

22. 4., 29. 9.

Borošova

14. 4., 22. 9.

Brandlova + parkoviště

23. 4., 30. 9.

Brehmova

16. 4., 24. 9.

Brechtova + 2x parkoviště (NN 3330, NN 4199)

9. 4., 17. 9.

Brodského + parkoviště

25. 4., 2. 10.

Cyprichova

17. 4., 25. 9.

Černockého

4. 4., 12. 9.

Dědinova (úsek Filipova - Ryšavého)

29. 4., 6. 10.

Dědinova (úsek Filipova - Hrabákova)

3. 4., 11. 9.

Donovalská (úsek Benkova – Ke stáčírně) + parkoviště

25. 4., 2. 10.

Donovalská (úsek Benkova – slepý konec), včetně park. zálivu

8. 4., 16. 9.

Doubravická

22. 4., 29. 9.

Dubnova + parkoviště NN3329

9. 4., 17. 9.

Emílie Hyblerové

8. 4., 16. 9.

Filipova

29. 4., 6. 10.

Gregorova

29. 4., 6. 10.

Hekrova +  2x parkoviště

9. 4., 17. 9.

Hlavatého (úsek Štichova – K Milíčovu)

14. 4., 22. 9.

Hlavatého (úsek Štichova – slepý konec)

17. 4., 25. 9.

Hněvkovská

16. 4., 24. 9.

Hněvkovského

23. 4., 30. 9.

Holušická

29. 4., 6. 10.

Horčičkova

7. 4., 15. 9.

Hrabákova, včetně park. zálivů

3. 4., 11. 9.

Hráského

15. 4., 23. 9.

Hrdličkova

16. 4., 24. 9.

Hroncova

15. 4., 23. 9.

Hrudičkova

3. 4., 11. 9,

Hviezdoslavova (úsek Prašná – Výstavní)

18. 4., 26. 9.

Hvožďanská (Kloknerova – slepý konec)

29. 4., 6. 10.

Chalupkova

23. 4., 30. 9.

Chomutovická

24. 4., 1. 10.

Janouchova, včetně parkovišť

7. 4., 15. 9.

Jarešova

18. 4., 26. 9.

Jarníkova

15. 4., 23. 9.

Jašíkova

4. 4., 12. 9.

Jažlovická

22. 4., 29. 9.

Jeřábkova

4. 4., 12. 9.

K Jezeru

18. 4., 26. 9.

K Milíčovu (úsek Domov důchodců - slepý konec)

14. 4., 22. 9.

Kahovská

8. 4., 16. 9.

Kaplanova (úsek Kloknerova – U Pojišťovny)

29. 4., 6. 10.

Kaplanova (úsek Kloknerova – Hrdličkova)

16. 4., 24. 9.

Ke Kateřinkám – (úsek Zdiměřická-Modletická) parkoviště + NN

3098

24. 4., 1. 10.

Ke škole

24. 4., 1. 10.

Klapálkova

29. 4., 6. 10.

Klírova

28. 4., 3. 10.

Klivarova

14. 4., 22. 9.

Kloboukova

16. 4., 24. 9.

Kloknerova

29. 4., 6. 10.

Komárkova

16. 4., 24. 9.

Konstantinova + parkoviště

4. 4., 12. 9.

Kosmická

7. 4., 15. 9.

Koštířova + NN 4248

29. 4., 6. 10.

Kropáčkova

7. 4., 15. 9.

Krejnická

29. 4., 6. 10.

Křejpského  + NN 1094 , NN 1589, NN1588, NN1587

4. 4., 12. 9.

Křtinská

14. 4., 22. 9.

Kulhavého

17. 4., 25. 9.

Kunínova 

8. 4., 16. 9.

Kupeckého + parkoviště

8. 4., 16. 9.

Květnového vítězství (úsek Türkova – Markušova) + parkoviště

11. 4., 19. 9.

Láskova

15. 4., 23. 9.

Lečkova + NN 4307

4. 4., 12. 9.

Ledvinova + parkovací záliv

8. 4., 16. 9.

Leopoldova (úsek Brechtova – Ke Stáčírně)

9. 4., 17. 9.

Leopoldova (úsek Ke Stáčírně – Mírového hnutí) + parkoviště

25. 4., 2. 10.

Machkova

11. 4., 19. 9.

Majerského + parkoviště

25. 4., 2. 10.

Malenická

15. 4., 23. 9.

Mandova

18. 4., 26. 9.

Markušova

11. 4., 19. 9.

Matúškova + parkoviště NN 1096

9. 4., 17. 9.

Mejstříkova

14. 4., 22. 9.

Mendelova

7. 4., 15. 9.

Metodějova + parkoviště

4. 4., 12. 9.

Michnova + parkoviště (NN 4446)

10. 4., 18. 9.

Mikulova + parkoviště (NN 3334)

10. 4., 18. 9.

Mnichovická

17. 4., 25. 9.

Modletická + parkoviště

24. 4., 1. 10.

Nad Opatovem

4. 4., 12. 9.

Nad Úpadem

18. 4., 26. 9.

nám. Kosmonautů

7. 4., 15. 9.

Nechvílova

15. 4., 23. 9.

Nešporova + NN 1621

7. 4., 15. 9.

Novomeského

17. 4., 25. 9.

NN 1607 (slepá z Mírového hnutí k ul.Hekrova)

9. 4., 17. 9.

NN 3346 ( k parkovišti Květnového vítězství)

11. 4., 19. 9.

NN 1095 při Shulhoffova

23. 4., 30. 9.

NN 1097 při Shulhoffova

23. 4., 30. 9.

NN 1098 ( Donovalská – Brodského)

25. 4., 2. 10.

NN 4421 ( Brodského – slepý úsek)

25. 4., 2. 10.

NN 4414

11. 4., 19. 9.

Ocelíkova

17. 4., 25. 9.

Otická

14. 4., 22. 9.

Petýrkova

3. 4., 11. 9,

Plickova ( mimo úsek Plickova – NN1621)

7. 4., 15. 9.

Podjavorinské + parkoviště

10. 4. 18. 9.

Radimovická + parkoviště

22. 4., 29. 9.

Rašova, včetně slepých ulic

14. 4., 22. 9.

Samohelova

25. 4., 2. 10.

Schulhoffova + přilehlá parkoviště

23. 4., 30. 9.

Stachova

18. 4., 26. 9.

Staňkova

18. 4., 26. 9.

Steinerova

17. 4., 25. 9.

Stříbrského

17. 4., 25. 9.

Sulanského

17. 4., 25. 9.

Šalounova

4. 4., 12. 9.

Štichova(úsek Janouchova–Hlavatého)+parkoviště+NN1586,3909

14. 4., 22. 9.

Štichova (úsek Janouchova – Opatovská)

7. 4., 15. 9.

Šustova  + parkoviště + slepý úsek

28. 4., 3. 10.

Tatarkova

17. 4., 25. 9.

Tererova

22. 4., 29. 9.

U Chodovského hřbitova

4. 4., 12. 9.

U Pojišťovny

29. 4., 6. 10.

U Přehrady (úsek Výstavní - Nad Úpadem)

18. 4., 26. 9.

V Hájích

18. 4., 26. 9.

V Jezírkách

4. 4., 12. 9.

V Průčelí + parkoviště (NN 2478)

11. 4., 19. 9.

Valentova

11. 4., 19. 9.

Vejvanovského + parkoviště

10. 4. 18. 9.

Vidimova

22. 4., 29. 9.

Vojtíškova

15. 4., 23. 9.

Zdiměřická

22. 4., 29. 9.

Zlešická

15. 4., 23. 9.

Krajanská

24. 4., 1. 10.

Na Křtině (Vodnická – Milíčovská)

24. 4., 1. 10.

Proutěná

24. 4., 1. 10.

Vodnická

24. 4., 1. 10.

U Pramene

24. 4., 1. 10.

Ženíškova

11. 4., 19. 9.

Jana Růžičky

28. 4., 3. 10

U Zeleného ptáka

28. 4., 3. 10.

Hornomlýnská (Urešova – U Kunratického lesa)

28. 4., 3. 10.

K Václavce

28. 4., 3. 10.

Urešova (Hornomlýnská – U Kunratického lesa)

28. 4., 3. 10.