Oznámení o zkoušce provozuschopnosti

Ve středu 26. března proběhne od 22 hodin do 6 hodin ráno 27. března v centru Chodov kontrola provozuschopnosti EPS. Z tohoto důvodu bude z prostor střechy slyšet rozhlasové oznámení o evakuaci. Správa a provoz centra Chodov podnikne veškeré kroky, aby doba po kterou bude hlášení probíhat, byla co nejkratší.

Děkujeme za pochopení.