Pozvánka - jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11

Zveme vás na 36. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11. Jednání výboru je veřejné, koná se v úterý 18. 3. 2014 od 17 hodin v zasedací místnosti C budovy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672.

1) Zahájení, 2) Schválení programu, 3) Projednání návrhu Studie revitalizace lokality Háje, vyjádření k doporučení vzešlým z veřejného projednání, 4) Prague Eye Towers, 5) Sportcentrum Háje – dokumentace pro změnu ÚR, 6) Bytový dům Jurkovičova, 7) Regenerace území části prostoru Jižního Města, Praha 11, Háje, 8) Bytový soubor „REZIDENCE NODOM“, podnět k odstranění nepořádku na parkovištích při ulici Milínská, 9) Rozvoj Jižního města, 10) Různé – informace