Přihlášky do Soutěže – Regenerace Jižního Města 2014 podávejte od 1. do 31. března

Do soutěže lze přihlásit zregenerovaný bytový panelový dům, kde minimální podmínkou pro přihlášení je dokončená rekonstrukce fasád. Ze soutěže jsou vyloučeny domy ve vlastnictví obce a domy, které byly oceněny v soutěži v letech 2009 až 2013.

Podrobné informace a celé znění pravidel soutěže v sekci Rozvoj a regenerace → Regenerace Jižního Města →Soutěž – Regenerace JM → Regenerace JM 2014 – 6.ročník nebo přímo zde.