Integraci cizinců má na starosti Integrační centrum Praha

Integrační centrum Praha (dále jen ICP) je obecně prospěšná společnost založená MHMP v roce 2012 jako koordinátor integračních aktivit v Praze.

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi se zaměřuje na pomoc cizincům v jejich integraci do české společnosti prostřednictvím odborného poradenství, kurzů ČJ, sociokulturní orientace, vzdělávacích seminářů apod. Pomocí pořádání pravidelných kulturních a komunitních akcí ICP přispívá ke zlepšení vztahů mezi migranty a českými občany, žijícími na území Prahy.

ICP má v Praze Komunitní a informační centrum a pět poboček. V komunitním centru mohou klienti využít bezplatného internetu, cizojazyčné knihovny či společenské místnosti, probíhají tam kurzy ČJ a jiné vzdělávací semináře, diskuze a setkání. Na pobočkách ICP probíhá právní a sociální poradenství a volnočasové aktivity.

Pobočka ICP na Praze 4 se nachází na adrese Hvězdova 1594/19. Právníci a sociální pracovnice jsou pro klienty k dispozici 3 dny v týdnu, k dnešnímu dni využilo služeb této pobočky téměř 700 klientů. Pokud se jedná o akce, pobočka již dvakrát pořádala velký turnaj mezinárodních týmů v bowlingu, dvakrát se opakovala taktéž akce Filmový večer s českou klasikou, velký úspěch měl dále cyklus pravidelných předvánočních setkání Advent s ICP.

Další plánovanou akcí je Mezinárodní den žen, která se uskuteční 7.března 2014 od 18.00 hodin v Domě národnostních menšin (Vocelova 3, Praha 2) – na akci Vás všechny srdečně zveme!

Více informací o činnosti ICP a plánovaných akcích naleznete na www.icpraha.com, na Facebooku - www.facebook.com/ICPraha, nebo se můžete obrátit přímo na pobočku na praha4@icpraha.com. Věříme, že práce ICP je a nadále bude prospěšná obyvatelům Prahy – jak migrantům, tak i Čechům.