Literární soutěž v oblasti prevence rizikového chování

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 ve spolupráci s protidrogovou koordinátorkou úřadu MČ Praha 11 vyhlašuje literární soutěž v oblasti prevence rizikového chování.

Soutěž určená žákům základních škol 6. a 7. tříd (I. kategorie) a 8. a 9. tříd (II. kategorie) má formu dopisu fiktivnímu kamarádovi ohroženému rizikovým chováním nebo formu popisu vlastní zkušenosti s účastí na preventivním programu realizovaném pro školu (např. beseda, adaptační výjezd v 6. třídě, návštěva památníku Lidice, exkurze do věznice). Maximální rozsah jsou 2 strany A4. Uzávěrka soutěže je k 30. květnu, ze zaslaných příspěvků vybere porota vítěze, kteří budou odměněni věcnými cenami.

Podepsané příspěvky s označením třídy a školy zasílejte na adresu: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, obvodní metodička prevence Hellena Holečková, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 11.

Plakát soutěž prevence 2014