Regenerace JM 2014 - 6. ročník

V roce 2014 se uskutečnil již 6. ročník Soutěže - Regenerace Jižního Města. Tato soutěž je zastupitelstvem MČ Praha 11 vyhlášena až do roku 2014. Přihlášky do šestého ročníku bylo možné podávat od 01.03.2014 do 31.03.2014.

Cílem soutěže je výběr, ohodnocení a ocenění kvalitně odvedené práce při regeneraci bytových panelových domů na území Prahy 11. Do soutěže se mohou přihlásit vlastníci domů, které byly zregenerovány, přičemž minimální podmínkou pro přihlášení do soutěže je rekonstrukce fasád objektu, která musí být dokončená a zkolaudovaná nejpozději v termínu ukončení přijímání přihlášek. Do šestého ročníku se přihlásilo 26 subjektů.

Výsledky soutěže

Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo usnesením č. 0038/28/Z/2013 dne 01.09.2014 podle doporučení hodnotící komise následující pořadí:

1. místo SVJ Konstantinova 1472, 1473, 1474, Praha 4 01 Konstantinova 1472 - 1474 
2. místo Společenství vlastníků Boháčova 860 - 86313 Boháčova 860 - 863 
3. místo Společenství pro dům Augustinova 2084 - 2086 08 Augustinova 2084 - 2086 
 7 oceněníSBD Vyšehrad - dům čp. 1745 - 1749, ul. Na Sádce 03 Na Sádce 1745 - 1749 
SVJ Mejstříkova 625, Praha 4 05 Mejstříkova 625 
Společenství Tatarkova čp. 727, 728, 729, 730 12 Tatarkova 727 - 730 
BD Jažlovická 1330 a 1331 18 Jažlovická 1330 - 1331 
SVJ Borošova 631 21 Borošova 631 
Společenství pro dům Nechvílova 1820 - 1822 23 Nechvílova 1820 - 1822 
SVJ pro dům čp. 1403 - 1406, ul. Ke Kateřinkám, Praha 4 25 Ke Kateřinkám 1403 - 1406 

V internetové anketě "Paneláková Miss Sympatie 2014", která probíhala od května do června, zvítězil objekt Boháčova č. p. 860 - 863.

Ke stažení
Zpráva o průběhu soutěže a informace z jednání hodnotící komisePřihlášené subjekty 2014

Do 6. ročníku soutěže se přihlásilo 26 subjektů.

Podmínky soutěže

Městská část Praha 11 (dále MČ Praha 11) vyhlašuje „Soutěž - Regenerace Jižního Města “. Cílem tohoto projektu je výběr, ohodnocení a ocenění kvalitně odvedené práce při realizaci regenerace bytového panelového domu na území MČ Praha 11. Soutěž je vyhlášena na dobu 5-ti let (do roku 2014). 

Hodnotící komise

Členové hodnotící komise pro rok 2014 byli jmenováni Radou MČ Praha 11 dne 04.02.2014.

Energetická liga

Tři z oceněných domů z letošního ročníku Soutěže - Regenerace Jižního Města (Nechvílova 1820 - 1822, Augustinova 2084 - 2086 a Ke Kateřinkám 1403 - 1406) se účastní projektu Energetická liga. Objekt Nechvílova 1820 - 1822 se navíc stal vítězem Energetické ligy 2013.