Kontrolní výbor se sejde dne 3. 3. 2014

Kontrolní výbor se sejde dne 3. března od 17 hodin na ÚMČ P 11 Ocelíkova 672, Praha 11 v zasedací místnosti C.

Program jednání:

1) Projednání právního prověření materiálu „Fond pro poskytování příspěvku SVJ na provedení regenerace bytových domů“

2) Přešetření usnesení RMČ 1292/27/R/2013 (prodloužení nájemní smlouvy s Mgr. Smrčkou).

Podnět podal Ing. Ladislav Kos

3) Prošetření zadávání a vyhodnocení veřejné zakázky „Pořízení nájemních bytů MČ P 11.

Podnět podal Ing. Ladislav Kos

4) Mladí ochránci přírody – stížnost

5) Různé