25. ZMČ 16. 12. 2013

J. Mareš - Soutěž na vybavení VS Jedenáctka
J Mareš soutěž na vybavení VS Jedenáctka
kvalifikační dokumentace podepsaná
protokol o jednání hodnotící komise
protokol o posouzení kvalifikace
protokol obálky
rozhodnutí
zadávací dokumentace
zpráva s přílohami

Ing. Soukupová - Fondy
002599, Ing Soukupová fondy
Privatizace rekapitulace
Prodej nemovitého majetku
Přehled fondů 2013

Ing. Stárek - mimořádný dar pro neziskové organizace
Ing. Stárek - mimořádný dar pro neziskové organizace


Ing. Stárek - pravidla pro vydávání zpravodaje Klíč
Ing. Stárek - pravidla pro vydávání zpravodaje Klíč

J. Stárek - Fond podpory SVJ
J. Stárek - Fond podpory SVJ

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D. - Odměny členů ZMČ P11
002206 DPP Kvítek