Zájem seniorů o cvičení překonal očekávání

Nebývalý zájem seniorů Jižního Města o cvičení, které pro ně městská část Praha 11 ve spolupráci s Jihoměstskou sociální, a. s., a Fitness centrem Chrpa pořádá od loňského podzimu, přiměl organizátory k rozšíření nabídky. Úterní kurzy už jsou plné, nově se cvičí i v pátek. A protože je Jižní Město poměrně rozlehlé, od poloviny ledna se kurzy rozšíří ještě o cvičení v areálu společnosti Squashpoint. Mohou se tak zapojit i starší obyvatelé Jižního Města I.

Ve sportovním areálu v ulici  Květnového vítězství se bude nově cvičit každý čtvrtek od 9.00 hodin, a to s pomůckami i bez, na náčiní i s využitím kinetiky vlastního těla. Každé cvičení je přizpůsobené vyššímu věku seniorů.

Rozšířením o další cvičební místo pokryly kurzy území Jižního Města I. i II. Jsou určené všem, kteří mají trvalé bydliště na území Prahy 11, dosáhli seniorského věku a mají chuť udržovat své fyzické i duševní schopnosti.

Na průběh cvičebních hodin pro seniory dohlížejí zkušení a certifikovaní cvičitelé a fyzioterapeuti. Uplatňují metody, které zlepšují zdravotní stav a fyzickou a duševní kondici seniorů. Zápis do kurzů je možný kdykoli přímo ve Fitness centru Chrpa, Krejnická 2021, Horní Roztyly, tel: 272927332, 603527104, ve Squashpointu a fitness Květnového vítězství 938/79, 149 00 Praha 4-Háje, tel. 272 940 089 nebo 728 481 157,  podáním přihlášky v podatelně MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 nebo u sociální pracovnice Jihoměstské sociální a.s. Jan Holubové, Šalounova 2025,  tel: 267990162.

Cvičební hodiny pro seniory tak nyní probíhají každé úterý, čtvrtek a pátek. Za každou hodinu desetitýdenního kurzu zaplatí zájemce 50 Kč, zbývající část hradí MČ Praha 11. Zájemce při přihlášení zaplatí cenu celého kurzu popř. jeho část, sdělí své nacionále a obdrží permanentku na celý kurz.

Veškeré cvičební pomůcky zajišťují sportovní centra, cvičenci potřebují jen vlastní cvičební oděv a obuv, popř. hygienické potřeby. Bližší informace a rezervaci obdrží zájemci na uvedených telefonech, nebo na www.chrpasport.cz či www.squashpoint.cz

cis