Vyjádření k obsahu webových stránek

Rád bych se vyjádřil k představám některých zastupitelů o tom, k čemu se má, nebo nemá vyjadřovat web Městské části Praha 11. Web MČ, a to nejen MČ Praha 11, je informačním webem pro občany té které městské části a informace na něm uvedené by tedy měly být informacemi o pořádaných akcích, o možnostech volnočasových aktivit apod.

Web MČ není politickým prostorem, je webem, kde občané mohou najít informace o činnosti úřadu či otvíracích hodinách, kde si mohou stáhnout dokumenty apod. Uvedené informace o konání oslavy k Vánočním svátkům a pořádaném výjezdu seniorů na Staroměstské náměstí na Vánoční trhy, které si vysloužily kritiku některých zastupitelů, zde tedy mají své jasné a opodstatněné místo.

Pokud tyto kategorie, tedy děti a seniory, požadujete znevýhodnit a je Vaší snahou, aby informace o takovýchto akcích nebyly uvedeny na webu MČ Praha 11, učiňte tak v rámci interpelace na jednání zastupitelstva MČ či navrhněte bod jednání s tímto tématem. Snahou MČ Praha 11 není provozování politického diskusního fóra, ale info webu.

Jan Gabriel

prokurista a ředitel společnosti

Jihoměstská sociální a.s.