Rozpočet na rok 2014


Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2014

Důvodová zpráva pro schválený rozpočet na rok 2014

Rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2019