Opravy komunikací stály přes půl milionu

Praha 11 letos opravila silnice a chodníky za více než půl milionu korun. Za opravy výtluků, propadlého chodníku i poškozených obrubníků zaplatila 666 tisíc. Ve své správě má 30 km vozovek, na nichž opravuje poškození, ale také je musí čistit a v zimě udržovat sjízdné.

Komunikace na Jižním Městě se stavěly v 70. letech minulého století. Jejich stáří a technické opotřebení zohledňuje ÚMČ každoročně při sestavování rozpočtu a hledání prostředků na odstranění závad.

Opravují se zejména výtluky, propady, poškozené silniční obrubníky a propadlé kanalizační vpusti.  Jedná se převážně o drobnější opravy v průměrné velikosti 2 x 6m. Opravy jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochranu vozidel před poškozením.

Letos v létě opravila MČ Praha 11 celkem 65 výtluků za bezmála 269 tisíc, na podzim pak 19 dalších za téměř 398 tisíc.