Pozvánka na 34. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11

 Veřejné  jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 se uskuteční v úterý 3. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti C, v budově ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Bytový areál Blažimská  - materiál č. 053, prezentacezáměru

4. Studie revitalizace lokality Háje – materiál č. 055, prezentace vyhodnocení

5. Návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy – materiál č. 057

6. Prague Eye Towers – materiál č. 056

7. Bytový soubor „REZIDENCE NODOM“ – materiál č. 024b, přizváni zástupci žadatele

8. Rozvoj Jižního města

9. Různé – informace

a) Podněty na změnu ÚPn

Materiály zpracoval OÚR, prezentaci bytového areálu Blažimská přednese zástupce investora, prezentaci vyhodnocení Studie revitalizace lokality Háje přednese Ing. Miroslav Tatíček

Žádám všechny členy výboru o potvrzení účasti nebo o omluvu na níže uvedený kontakt v případě, že se nebudou moci jednání výboru zúčastnit.

Ing. arch. Miroslava Fišarová, tajemnice

odbor územního rozvoje

Úřad městské části Praha 11

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Tel.: 267 902 474

e-mail: fisarovam@praha11.cz