Termíny přistavení mobilní kanceláře Pražské plynárenské, a.s.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a.s. a  ÚMČ  Praha 11 nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu, tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci  Pražské plynárenské, a.s.  mohou  vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s.,  zaparkovaném  na veřejném parkovišti ulice Černockého, (u komunitního centra matky Terezy).

Termíny přistavení :

- dne 24.1.14 od  8,00 do  12,00 hod.

- dne  28.2.14 od  8,00 do  12,00 hod.

- dne 4.4.14 od 8,00 do  12,00 hod.

- dne 9.5.14 od  8,00 do  12,00 hod.

- dne 13.6.14 od  8,00 do  12,00 hod.

 

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)

- převzetí reklamace

- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf. číslech  267175366  a  267175202, www.ppas.cz