Kam s ním aneb Stojany na kola podle Vás

Před časem vyzývala městská část Praha 11 prostřednictvím časopisu Klíč a webových stránek všechny, kteří rádi jezdí na kole, aby na adresu cyklo@praha11.cz zasílali své náměty na místa, kde cyklostojany chybí nebo jsou instalovány nevyhovující.

Děkujeme všem, kteří zaslali podněty na umístění stojanů na kola, za jejich aktivitu, všímavost a ochotu připojit se k myšlence Prahy 11 změnit jízdu na kole z víkendové aktivity na rutinní. Protože každá jízda začíná a končí parkováním, potřebují své kolo bezpečně „zaparkovat“ i cyklisté. Nejlépe do uzamykatelných, bezpečných stojanů. Ty je nezbytné nejen pořídit, ale zejména vybrat  nejvhodnější lokality pro jejich umístění. Díky Vašim námětům se nám podařilo najít nejvhodnější místa pro bezmála šest desítek stojanových hnízd po celém Jižním Městě. Vaše náměty pro nás byly velmi cenné, a pokud to bylo jen trochu možné, vždy jsme se jimi řídili.

Výsledkem společného díla s Vámi, občany Jižního Města, cyklisty, jsou přehledné tabulky, které zahrnují jak místa, která nebyla realizována v předchozích etapách, tak místa kde jsou stávající stojany již nevyhovující. Samozřejmě nechybí i nové lokality, které jsme rozdělili hned do několika etap. Věříme, že se nám naše společné dílo podaří co nejdříve zrealizovat.

Ke stažení:
Stojany na kola - přehled 2013

Zpracoval: odbor územního rozvoje