Institut plánování a rozvoje hl. m Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 7. listopadu 2013 schválilo transformaci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), příspěvkové organizace, do Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Nová koncepční organizace se bude profilovat jako odborné pracoviště se zaměřením na výzkumnou činnost v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

Více informací na stránkách Institutu plánování a hl. m. Prahy www.urm.cz.