Jak otevřít pomyslné dveře nevidomým lidem?

Zdarma lepší PR vašeho úřadu či firmy. Jak ho dosáhnout? Vaše společnost či úřad mohou jít s duchem doby a otevřít své pomyslné i skutečné dveře nevidomým lidem. Co je k tomu zapotřebí?

Pro otevření těch skutečných dveří nebo-li přístupových cest vám nabízíme konzultace zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením. Zrakově postižený konzultant a jeho vidící spolupracovník vám na místě poradí a v následné zprávě doporučí, jaká technická, organizační a jiná opatření máte učinit, aby se k vám nevidomí lidé dostali a mohli se stát vašimi klienty, zákazníky nebo dokonce spolupracovníky.

A pokud chcete otevřít ony dveře pomyslné, čili naučit se oboustranně prakticky komunikovat s nevidomými nebo dokonce zjistit, jak je správně doprovodit do zákaznického křesla, pak vám nabízíme seminář pro menší skupinu zaměstnanců sestavený dle vaší zakázky, např. v délce 90 minut. Opět to může být zajímavá příležitost k setkání s nevidomým člověkem, který vám přiblíží hlavní témata komunikace a doprovázení obohacená o osobní zkušenost.

To vše zdarma v rámci projektu podpořeného z evropských prostředků "Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením" (Operační program Praha – Adaptabilita).

Seminář se může konat na Vašem pracovišti nebo Vás rádi uvítáme u nás, ve sdružení Okamžik, Praha 4, Na Strži 1683/40, kde se můžete seznámit i s větším počtem pomůcek pro nevidomé nebo se zajímavými keramickými výrobky nevidomých z naší dílny Hmateliér.

Pokud tedy navštěvují nebo mohou navštívit Vaše zařízení nevidomí zákazníci, klienti či jiní návštěvníci a Vy chcete být na jejich návštěvu lépe připraveni, nebo pokud prostě chcete být „in“ z hlediska aktuálních přístupů v práci s veřejností, ozvěte se nám na kontakty:

e-mail: v.svobodova@okamzik.cz., tel. : 603 511 167, 233 379 199.

Těšíme se na vás

www.okamzik.cz, www.nevidomimezinami.cz, www.hmatelier.cz

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI