Seminář pro podnikatele a živnostníky MČ Praha 11: „Nový občanský zákoník“

Dne 23. 10. 2013 proběhl v Komunitním centru Matky Terezy seminář na téma Nový občanský zákoník. Seminář byl zdarma a byl určen pro podnikatele a živnostníky a zástupce firem z Městské části Praha 11. Na tento seminář přímo navazuje seminář, který se bude konat 30. 10. 2013 na téma „Zákona o obchodních korporacích“. Vzhledem k zajímavosti témata a zájmu podnikatelů Prahy 11, plánujeme realizaci navazujících seminářů začátkem roku 2014.  

Uskutečněný seminář trval od 10:00 do 13:00 a zúčastnilo se ho 47 účastníků. Tématem semináře provedla účastníky Mgr. Lucie Balýová. Hlavní oblasti a témata, která byla na semináři probírána, byla:

- Pojem podnikatele

- Povinnosti podnikatele podle NOZ

- Jednání podnikatele

- Závazkové vztahy

Více informací týkajících se pořádání seminářů a témat seminářů na: podnikatele@praha11.cz