Příští středu 23. října proběhne kontrola. Nelekejte se!

Ve středu 23. 10.  proběhne od 22 hodin do 24.10.  do 6 hodin kontrola provozuschopnosti EPS.

Z tohoto důvodu bude z prostor střechy Centra Chodov slyšet rozhlasové oznamování o evakuaci objektu.

kontrola EPS