Startují koužky pro seniory

Na Jižním Městě se příští týden rozběhne obdoba Univerzit třetího věku, tedy vzdělávací semináře, ale také pohybové či jazykové minikurzy pro seniory Prahy 11.

"Kroužky" pro seniory startují 7. října v režii Jihoměstské sociální a MČ Praha 11, ve spolupráci s o.p.s. Zdravé stárnutí, a to: 

 ZŠ KE KATEŘINKÁM  ( pravidelně každý týden - 1.pololetí)

Dále v čase 10.00 – 12.00

Popis kroužků:

Počítačový kurz pro začátečníky – každou středu 1 hod. od 15.00 ZŠ Ke Kateřinkám ( říjen – prosinec )

Naučíte se zakládat mailové schránky a pracovat s poštou, využívat internet pro běžné potřeby,  psát dokumenty,stahovat a upravovat texty, stahovat a odesílat fotografie z mobilu a další dovednosti podle vašeho přání. Vše bude probíhat v klidu a pohodě pod vedením zkušeného pedagoga.

Dějepisný seminář 1 – každou středu 1 hod. od 15.00 ZŠ Ke Kateřinkám

Budete studovat interaktivní formou dějiny od nejstarších dob do konce 19. století v kontextu písemnictví, malířství, architektury a hudby v daném dějinném období. Podíváte se na minulost Evropy i celého světa chronologicky a důkladně. Studium bude doplněno návštěvou muzeí a výstav a architektonických zajímavostí.

Matematický kroužek – každou středu  1hod. od 15.00 ZŠ Ke Kateřinkám

 Je určen pro všechny hloubavé nematematiky. Protrénujete si mozek a logický úsudek. Nebudete potřebovat vůbec žádné znalosti ze školy, ale jen zdravý selský rozum. Řešit budete zajímavé slovní úlohy od úplně jednoduchých až po pěkně zapeklité. Hlavně to bude legrace.

Taneční kroužek výrazového tance – každou středu  10-11 hod. ZŠ Ke Kateřinkám

Hodiny jsou určeny pro úplné začátečnice. Pro všechny boubelky, hubeňourky, přebornice i stydlivky co by se rády hýbaly, naučily se držet rovně záda, správně chodit a vůbec být tak troch víc ženy.

Orientální tanec – každou středu 11-12 hod. ZŠ Ke Kateřinkám

I zde se hlavně naučíte relaxovat, držet rovně páteř a rehabilitovat naráz duši i tělo.


ZŠ DONOVALSKÁ

 Dějepisný seminář 2 – každé druhé úterý 1 hod. od 15.00 hod ZŠ Donovalská ( od 8.10)

V druhém semináři budete studovat určité zajímavé dějinné období opravdu do hloubky, dozvíte se mnoho a možná zboříte leckteré mýty vázající se k historickým událostem i osobnostem. První díl semináře začíná historií od Velké Moravy po vrcholný středověk.  Tento interaktivní seminář bude doplněn různými praktickými cvičeními a návštěvou různých objektů.

Počítačový kurz pro začátečníky – každé pondělí 1 hod. od 15.00 ZŠ Donovalská  ( říjen – prosinec)

Naučíte se zakládat mailové schránky a pracovat s poštou, využívat internet pro běžné potřeby,  psát dokumenty,stahovat a upravovat texty, stahovat a odesílat fotografie z mobilu a další dovednosti podle vašeho přání. Vše bude probíhat v klidu a pohodě pod vedením zkušeného pedagoga.

Výtvarná dílna – každé pondělí 13.30 – 15.30 hod.  ZŠ Donovalská 

Seznámíte postupně se zajímavými výtvarnými technikami, jde o kreativní tvoření ve kterém můžete pokračovat doma a pro radost svou i svých drahých vlastnoručně vyrábět nejrůznější dekorace, šperky, drobné dárky. Časový pořádek technik:

· korálkování 8.10 ( materiál 100 Kč)

· papírové pletení 22.10. ( materiál 30 Kč)

· šperky Fimo 5.11. ( materiál 100 Kč. )

· drátkování 19.11. ( materiál 50 Kč.), další techniky budou stanoveny v listopadu

Hudba a my – každé pondělí 1 hod od 14.00 ZŠ Donovalská

Zazpíváte si s doprovodem ve sboru i sólově písně známé i méně známé a vyzkoušíte si nejrůznější rytmická cvičení. Doprovodíte se na orfovy nástroje a zájemci se seznámí se základy hry na akordovou kytaru. Nedílnou součástí seminářů je i poslech hudby a její reflexe.

KS KŘEJPSKÉHO 1502 – Stravovací centrum Jihoměstské sociální a.s.

Angličtina bez mluvnice pro začátečníky – Čtvrtek 14.30 – 15.30hod.
Kurz je určen  začátečníkům úplným i tzv. věčným začátečníkům i   mírně pokročilým.
Výuka bude probíhat zábavnou formou,  akcent je kladen na vnímání melodie řeči a  dynamiky cizího jazyka.
Cílem je pobavit se a překonat zábrany v používání jednoduchých frází potřebných při cestování a běžné jednoduché konverzaci v cizině. Je určeno nejen těm kdo chtějí umět anglicky, ale také těm kdo si chtějí zkusit něco nového a aktivně relaxovat od každodenních starostí. 

Kurz rozvoje jazykových a hlasových dovedností – Pondělí 10.00 – 11.00hod.

Kurz rozvoje jazykových a hlasových dovedností  - cvičení techniky správného dýchání, nastudování přednesu, hledání akcentu ve výrazu v řeči, cílem je sebejistota, libozvučnost řeči, společné objevování nových možností v poloze hlasu a zvýšení sebevědomí, spokojenost s vlastním osobním projevem.

Kurz osobního rozvoje – Úterý 10.00 – 11.00hod.

Kurz osobního rozvoje - rozvoj komunikačních dovedností, kreativity v běžném životě a přístupu k sobě i okolí, konstruktivní  řešení problémů a konfliktů, mezilidské vztahy,   asertivita, motivace a bariery ( od  syndromu vyhoření zpátky k nadšení ), práce s emocemi, se strachem,  budování dlouhodobého přátelství a spokojenosti, štěstí

Výživové poradenství – Středa 10.00 – 11.00hod.

Výživové poradenství - komplexní a interdisciplinární přístup k výživě a své vlastní odpovědnosti ke zdraví a odstranění nadváhy, naboď nadváha způsobuje více úmrtí než ostatní nemoci dohromady.

Cena všech aktivit je 20 Kč za lekci, všechny semináře jsou dotovány Jihoměstskou sociální a.s., semináře zajišťuje Zdravé stárnutí o.p.s.

V případě zájmu kontaktujte prosím paní ing. Elišku Lachoutovou, tel: 602269595, nebo Janu Holubovou, tel: 724603317