Nájem a podnájem bytů

Městská část Praha 11 obsazuje byty v majetku hl. m. Prahy, svěřené městské části Praha 11 na základě Směrnice S 2018/07 - "Nájem a podnájem bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11“, kterou  schválila Rada městské části Praha 11  usnesením č. 1306/39/R/2018 na své 39. schůzi dne 18.12.2018 a doplnila  usnesením č. 0573/21/R/2020 na své 21. schůzi dne 20.07.2020,  obé je možné nalézt na: https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.html.

Kategorie nájmů a popis postupu u každé z kategorií je uveden v bodě 5 této Směrnice S 2018/07:

O záměru nájmu konkrétního bytu vždy rozhoduje Rada MČ Praha 11. Pokud rozhodne, tento záměr je umístěn na úřední desku po dobu zpravidla 30 dnů, záměr nájmu bytu naleznete na https://www.praha11.cz/cs/uredni-deska.html nebo na https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.html do textu se napíše: záměr nájmu bytu.

Vyhodnocení každého výběrového řízení je možné nalézt na: https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.htmldo textu se napíše: pořadí zájemců.

Příslušné formuláře je možné nalézt na www.praha11.cz Tiskopisy Odbor majetkoprávní Byty, nebo přímo odkaz zde.


Mgr. Ivana Fantová
 Oddělení bytové
 05.10.2020