Občanský průkaz - aktuální stav

Informace o možnosti vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu před uplynutím zákonem stanovené 30 denní lhůty
Pracoviště: Vidimova 1324, Praha 4

Na této stránce Vás informujeme o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu na Úřadu městské části Praha 11, odboru vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, v ulici Vidimova 1324. Pro vydání občanského průkazu je zákonem stanovena lhůta 30 dnů. Státní tiskárně cenin s ohledem na jejich technické možnosti se daří, byť ne pravidelně, vyhotovovat doklady ve lhůtě kratší. V uvedené tabulce lze zjistit podle data podání žádosti o vydání občanského průkazu, zda doklad lze již vyzvednout. Údaj o možnosti dřívějšího vyzvednutí občanského průkazu po uplynutí 30 dnů od podání žádosti se již v tabulce nezobrazuje.

Datum podání žádostiDoklad k vyzvednutíK vyzvednutí od dne
28.12.2021Ano6.1.2022
29.12.2021Ano10.1.2022
30.12.2021Ano10.1.2022
3.1.2022Ano12.1.2022
4.1.2022Ano12.1.2022
5.1.2022Ano17.1.2022
6.1.2022Ano17.1.2022
10.1.2022Ano19.1.2022
11.1.2022Ano20.1.2022
12.1.2022Ano24.1.2022
13.1.2022Ano24.1.2022
17.1.2022Ano26.1.2022
18.1.2022Ano26.1.2022
19.1.2022Ne---
20.1.2022Ne---
24.1.2022Ne---
25.1.2022Ne---
26.1.2022Ne---

Úřední hodiny oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů OVV

Úřední hodiny oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů OVV najdete v Úřední hodiny