Úprava jízdního řádu školní linky č. 556

Na základě požadavků rodičů dětí využívajících linku č. 556 byl upraven od 30.09.2013 jízdní řád. Linka ráno vyjíždí ze zastávky Knovízská v 7:40 hodin.

 Viz:http://portalpid.idos.cz/LineList.aspx?mi=10&t=8.