E-Government Praha 11

O projektu:

Předmětem projektu je instalace IT infrastruktury a SW za účelem rozvoje e-služeb (e-Governmentu) na Úřadu MČ Praha 11. Jedná se o služby:

- Individuální elektronický agendový systém
- Návštěvu úřadu on-line
- Žádosti sdílené nad mapou
- Internet zdarma na Úřadu MČ Praha 11

Se zavedením výše uvedených služeb souvisí:
- Zvýšení bezpečnosti e-Governmentu
- Pořízení IT infrastruktury

Cílem projektu je rozšíření nabídky a zvýšení kvality elektronické komunikace s veřejností včetně pořízení potřebné infrastruktury.

Projekt E-Government Praha 11 je realizován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Aktivity projektu:

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

Individuální elektronický agendový systém umožní občanovi elektronická podání u vybraných agend ÚMČ Prahy 11.

Audiovizuální komunikační systém. Online komunikace s úředníkem. V předem vybrané úřední hodiny bude možné vstoupit do virtuální kanceláře, kde bude přítomen úředník, který řeší s občanem jeho dotazy. Lze tak například otevřít dokument (formuláře) a konzultovat jeho správné vyplnění. Nebo otevírat odkazy, kde najde občan vysvětlení svého dotazu apod.  Tato služba je zajímavá pro všechny skupiny občanů. Komunikace je tak efektivní, občan neztrácí čas cestou na úřad, ale před svou návštěvou zkonzultuje svoji životní situaci.

Samostatná aplikace nad redakčním systémem, která umožní občanovi zanést přímo do mapy bod s určením upozornění na problém, který se aktuálně objevil na území městské části a rovněž okamžitě řešit žádost týkající sed nápravy vzniklé situace.

V budovách úřadu a v informačních centrech městské části budou instalovány veřejné internetové terminály, na kterých občané budou moci zdarma využít přístup na internet, připojit se ke službě Czechpoint a Datových schránek. Návštěvníci úřadu městské části budou moci rovněž využít Wifi připojení k internetu.

Jedná se o základní opatření v podobě aplikace bezpečnostních funkcí v rámci síťové infrastruktury – použití zabezpečovacího protokolu SSH, aplikaci bezpečnostních funkcionalit STPVTP, NTP, logování použitých příkazů (TACACS) apod. přispěje k přehlednosti a snadné dohledatelnosti požadovaných služeb a zefektivní tím vyřizování různých životních situací. Navíc přispěje ke sjednocení designu nově vytvořených služeb s těmi již existujícími a celým webovým rozhraním využívaným občanem.

V souvislosti s implementací výše uvedených služeb dojde v rámci projektu k pořízení nezbytné IT infrastruktury.

image009
image005image007
Tisková zpráva:

E-Government Praha 11