Celoměstské programy podpory využití volného času dětí

Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 20. 8. 2013

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014

určené pro: subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Vyhlášené programy:

I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

II. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c)

III. Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy

IV. Volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež

V. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy

VI. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

VII. Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase

(VII/a, VII/b, VII/c, VII/d, VII/e, VII/f)

 

Termín uzávěrky:

16. 10. 2013

Více informací naleznete na: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/index.html

 

Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1463 ze dne 27. 8. 2013

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy

v hl. m. Praze na rok 2014

 

Vyhlášené programy:

I. Provoz a nájmy veřejně přístupných sportovních zařízení (I/1, I/2, I/3, I/4)

II. Rekonstrukce a modernizace sportovišť

III. Technologická zkvalitnění plaveckých bazénů a zimních stadionů (III/1, III/2)

IV. Zkvalitnění povrchů sportovišť (IV/1, IV/2)

V. Sportovní akce mezinárodního, celorepublikového a celopražského  významu konané

v hl. m. Praze

VI. Sport handicapovaných (VI/1, VI/2, VI/3)

VII. Sportovně zdravotní projekty pro seniory

VIII. Rozvojové a systémové projekty celoměstského významu

 

Termín uzávěrky:

31. 10. 2013 - pro všechny programy

Více informací naleznete na:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/celomestske_programy_podpory_sportu_2014.html