V mateřince Schulhoffova vznikla stovka nových míst

V části středoškolského areálu v Schulhoffově ulici vzniklo 106 míst pro předškoláky. Úprava části objektu na prostory předškolního zařízení přišla na tři milióny korun, dalších 2,5 miliónu stálo nové vybavení pro čtyři barevně odlišené třídy. Finanční prostředky na rekonstrukci i vybavení poskytla městská část Praha 11. Nová školka v detašovaném pracovišti se slavnostně otevřela v pondělí odpoledne, dnes zahájila provoz.

Dalších šestapadesát míst vzniká v mateřské škole v Benátkách. Dvě třídy pro děti předškolního věku Jižní Město otevře na začátku února. Dlouholetý problém s počty míst v mateřinkách se tak opět zmírní.

Od roku 2006 vznikla v jižním Městě bezmála tisícovka nových míst, nejvíc v detašované školce v Modletické. V září 2010 tu našlo místo 112 dětí. Od roku 2006 se v mateřských školách nebo jejich pracovištích při základních školách zvýšil počet tříd z dvaasedmdesáti na 106. Počty míst stouply z 1881 na 2823. Městská část otevíráním detašovaných pracovišť i rozšiřováním kapacit stávajících školek srovnala krok se silnou populační vlnou na Jižním Městě i zájmem lidí z okolí Prahy 11. „Rozhodli jsme se řešit situaci ve dvou liniích: kapacity jsme zvyšovali modernizací školek, ale také otevíráním pracovišť v prostorách základních škol,“ uvedl starosta Dalibor Mlejnský.

Školy totiž mají zatím víc míst v lavicích, než žáků. Prostory proto dočasně obsazují předškoláci, kteří později zaplní místa ve školních lavicích. 

Na území městské části je nyní šestnáct mateřských škol, z nichž jedna funguje při Základní škole v Chodově. Praha 11 má ještě odloučená pracoviště, vesměs v základních školách, a to bezmála ve stejném počtu, jako je mateřských škol. Těch je třináct na Jižním Městě a tři na Jižním Městě II. Nejvíc dětí chodí do školky a jejích odloučených pracovišť v Blatenské ulici (280).

 

Kromě základního servisu péče o dítě v denním režimu nabízejí školky různé kroužky a zaměřují se také na logopedickou péči. Praha 11 finančně podporuje práci s dětmi, které péči logopeda potřebují. Mateřinka ve Stachově ulici nabízí i noční provoz. MŠ Sulanského a MČ Blatenská využívají integrační program. Ve třídách se zdravé děti učí toleranci k odlišnostem a nezištné pomoci znevýhodněným, postižené děti naopak vyrůstají v běžném kolektivu a stávají se samostatnějšími, než by mohly být v izolovaném prostředí.

 

Všechny mateřské školy, kde to hygienické a technické podmínky dovolily, jsou naplněny do maximální kapacity. Třídu může navštěvovat až osmadvacet dětí. 

 

Za poslední čtyři roky se Praze 11 podařilo snížit deficit míst v mateřinkách ze 700 na necelou stovku. Polovinu zbývajícího požadavku rodičovské veřejnosti uspokojí očekávané únorové otevření detašovaného pracoviště školky V Benátkách. Dalších 112 míst by mělo vzniknout opravou školky v Janouchově ulici, a to v horizontu dvou let. Zatím se hledá nevhodnější varianta modernizace využívaných pavilonů.