Červenec 2013

Malování na zastávku MHD se nevyplácí
Dne 5.7.2013 v časných ranních hodinách si dozorčí OŘ MP Praha 11 všiml pomocí městského kamerového systému dvou mladíků, kteří kreslili na zastávku MHD v ulici Horčičkova a její přilehlý mobiliář. Z tohoto důvodu byla na místo vyslána motorizovaná hlídka strážníků, která po příjezdu spatřila odjíždějící noční autobus MHD a prázdnou zastávku. Jelikož mladíci byli viděni kamerovým systémem, jak nastupují do nočního autobusu, strážníci si na „nezvané malíře“ počkali na další zastávce, dotyčné vyvedli z autobusu a pro podezření ze spáchání trestného činu sprejerství omezili na osobní svobodě a následně předali dalšímu šetření Policii ČR.

Popíjení alkoholu porušoval vyhlášku Hlavního města Prahy
Dne 7.7.2013 v odpoledních hodinách si strážníci povšimli v okolí obchodního domu Chodov muže, který na místě zakázaném konzumoval alkoholické nápoje. Z tohoto důvodu strážníci vyzvali dotyčného k prokázání totožnosti, což neučinil a začal strážníky fyzicky napadat. Na základě těchto skutečností strážníci proti dotyčnému použili donucovací prostředky a agresivního muže předvedli na Policii ČR ke zjištění totožnosti, kde byl dotyčný pro další agresivitu zadržen a předán do cely předběžného zadržení.

Schovávání mu nepomohlo
Dne 14.7.2013 v časných ranních hodinách si strážníci v ulici Jeřábkova všimli v zaparkovaném osobním voze muže, který si před projíždějícím služebním vozidlem lehl na sedačky. Při následné kontrole muž z vozidla vyběhl a začal utíkat. Po krátkém pronásledování strážníci dotyčného zadrželi v ulici Metodějova, kde následnou lustrací zjistili, že po dotyčném bylo vyhlášeno celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Strážníci pomáhali
Den 15.7.2013 v ranních hodinách bylo oznámeno na operační středisko OŘ MP Praha 11 obyvatelkou domu v ulici Křejpského, že má strach o souseda, který delší dobu nevychází ze svého bytu. Po příjezdu na místo strážníci, z důvodu možného ohrožení pána vysokého věku, za asistence Policie ČR a hasičského záchranného sboru otevřeli byt, kde našli majitele bytu ležícího na pohovce v bezvědomí. Z tohoto důvodu byla muži poskytnuta první pomoc a přivolána rychlá záchranná služba, která dotyčného převezla do nemocnice k dalšímu ošetření.

Oznámení a městský kamerový systém pomáhaly
Dne 21.7.2013 v pozdních nočních hodinách, na základě všímavosti občanů, kteří nahlásili, jak neznámý muž poškozoval v ulici Mendelova zaparkovaná vozidla. Následně operativní činností, pomocí městského kamerového systému, strážníci dotyčného zadrželi v ulici Opatovská. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byl dotyčný strážníky omezen na osobní svobodě a následně předán Policii ČR k dalšímu šetření.

Lidské hyeny ztratily úctu k zesnulým
Dne 25.7.2013 strážníci v časných ranních hodinách prověřovali oznámení na L156, týkající se rušení nočního klidu v ulici Šalounova. Po příjezdu na místo spatřili dvě osoby, které odhodily nějaké věci do křoví a snažily se sami schovat. Z tohoto důvodu strážníci tyto osoby vyzvali, aby vysvětlily, proč se před nimi schovávají a co odhodily, nacož odmítly odpovědět. Po zevrubné prohlídce strážníci ve křoví nalezli dvě sešlapané prázdné urny a další dvě neporušené. Pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a hanobení lidských ostatků strážníci dotyčné omezili na osobní svobodě, provedli kontrolou nejbližšího hřbitova, kde zjistili, že tyto urny byly odcizeny z tohoto místa a následně předali dotyčné k dalšímu šetření na Policii ČR.

Strážníci zachraňovali
Dne 26.7.2013 v dopoledních hodinách při běžné hlídkové činnosti v ulici Opatovská strážníci spatřili, jak neznámý muž na autobusové zastávce městské hromadné dopravy upadl a nezvedl se. Z tohoto důvodu strážníci rychle přijeli na místo a muži, který neustále upadal do bezvědomí, poskytli první pomoc a přivolali rychlou záchrannou službu, která dotyčného převezla k dalšímu ošetření do nemocnice.

Všímavost se vyplatila
Dne 27.7.2013 v pozdních nočních hodinách bylo oznámeno na operační středisko OŘ MP Praha 11, že v autobuse MHD se nachází muž, který na Praze 10 před příjezdem autobusu rozbil skleněnou vyplň autobusové zastávky. Z tohoto důvodu strážníci pomocí městského kamerového systému zjistili, že dotyčný z autobusu vystoupil u metra Háje a odcházel pryč. Na základě popisu a udaného směru operačním OŘ MP Praha 11 strážníci dotyčného zadrželi u metra Háje, kdy se následně dotyčný k popisovanému jednání doznal. Z tohoto důvodu a pro místní příslušnost strážníci celou věc předali Policii ČR z Prahy 10 s dotyčným k dalšímu šetření.

Místní znalost strážníků pomáhala
Dne 28.7.2013 ve večerních hodinách při běžné hlídkové činnosti v ulici Kunínova strážníci spatřili muže, který se snažil opravit osobní vozidlo odpovídajícího popisu osoby hledané Policií ČR. Z tohoto důvodu provedli strážníci lustraci dotyčného, která potvrdila, že jejich podezření se zakládá na pravdě. Na základě zjištěných skutečností strážníci dotyčného předvedli na místní oddělení Policie ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.