V mateřince v Schulhoffově vznikla stovka nových míst

Rodiny jihoměstských předškoláků dostanou dárek: 106 nových míst. Vznikla ve školce v Schulhoffově ulici. Poprvé usednou mrňata k maličkým stolečkům v příjemném prostředí upraveného objektu v areálu střední školy 2. září.

Dalších šestapadesát dětí bude od února navazovat dětská přátelství a učit se respektu k vrstevníkům i autoritám v mateřské škole v Benátkách 1750, kde pro ně Jižní Město otevře dvě třídy. Městské části se tak podaří opět snížit dlouholetý nedostatek míst v mateřinkách.

Od roku 2006 jich vznikla bezmála tisícovka, nejvíc v detašované školce v Modletické. V září 2010 tu našlo místo 112 dětí. Od roku 2006 se v mateřských školách nebo jejich pracovištích při základních školách zvýšil počet tříd z dvaasedmdesáti na 106. Počty míst stouply z 1881 na 2823. Městská část otevíráním detašovaných pracovišť i rozšiřováním kapacit stávajících školek srovnala krok se silnou populační vlnou na Jižním Městě i zájmem lidí z okolí městské části Praha 11. „Rozhodli jsme se řešit situaci ve dvou liniích: kapacity jsme zvyšovali modernizací školek, ale také otevíráním pracovišť v prostorách základních škol,“ uvedl starosta Dalibor Mlejnský (ODS).

Školy naopak zaznamenaly nedostatek žáků, počty školáků se už několik let snižují. Dokud do školních lavic nedorostou dnešní silné ročníky, situace se zásadně nezmění. Tím, že malé děti obsazují volné prostory ve školách, se problém řeší elegantně: až budou dost velké, aby mohly chodit do základní školy, jen se přemístí do jiného pavilonu. Jejich počty přechodem do vyššího stupně vzdělávání postupně klesnou natolik, že se znovu vejdou do mateřských škol a místa ve školách se uvolní. Městská část nebude stát před problémem, co s uvolněnými školkami, pokud by dnes řešila nedostatek míst budováním nových samostatných zařízení. 

Na území městské části je nyní šestnáct mateřských škol, z nichž jedna funguje při Základní škole v Chodově. Praha 11 má ještě odloučená pracoviště, vesměs v základních školách, a to bezmála ve stejném počtu, jako je mateřských škol. Těch je třináct na Jižním Městě a tři na Jižním Městě II. Nejvíc dětí chodí do školky a jejích odloučených pracovišť v Blatenské ulici (280).

Kromě základního servisu péče o dítě v denním režimu nabízejí školky různé kroužky a zaměřují se také na logopedickou péči. Praha 11 finančně podporuje práci s dětmi, které péči logopeda potřebují. Mateřinka ve Stachově ulici nabízí i noční provoz. MŠ Sulanského a MČ Blatenská využívají integrační program. Ve třídách se zdravé děti učí toleranci k odlišnostem a nezištné pomoci znevýhodněným, postižené děti naopak vyrůstají v běžném kolektivu a stávají se samostatnějšími, než by mohly být v izolovaném prostředí.

Všechny mateřské školy, kde to hygienické a technické podmínky dovolily, jsou naplněny do maximální kapacity. Třídu může navštěvovat až osmadvacet dětí.  

Za poslední čtyři roky se Praze 11 podařilo snížit deficit míst v mateřinkách ze 700 na necelou stovku. Polovinu zbývajícího požadavku rodičovské veřejnosti uspokojí očekávané únorové otevření detašovaného pracoviště školky V Benátkách. Dalších 112 míst by mělo vzniknout opravou školky v Janouchově ulici, a to v horizontu dvou let. Zatím se hledá nevhodnější varianta modernizace využívaných pavilonů.

Nárůst počtu míst v mateřských školách MČ Praha 11 od roku 2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

počet míst

1881

1923

1973

2013

2390

2542

2653

2763

2821

počet tříd

72

75

75

75

90

96

99

104

106

nárůst

v % k r. 2006

počtu míst

913

47,85

počtu tříd

31

41,33