Vyhláška uvolnila pravidla

Pokácet strom ve vlastní zahradě je nově možné bez povolení orgánů ochrany přírody. Umožňuje to vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která vešla v účinnost v pondělí 15. července.

Dosud bylo možné bez povolení orgánu ochrany přírody kácet jen stromy, které nedosáhly ve stanovené výšce předepsaného obvodu kmene. Vyhláška pravidla uvolnila, na vlastní zahradě je nyní možné kácet bez povolení všechny stromy, včetně vzrostlých. Zákon vymezuje i pojem zahrada. Tou se rozumí pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území obce, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.


vyhláška MŽP ČR č. 189/2013 Sb