Praha 11 rozděluje na sociální a zdravotní oblast bezmála 1,2 miliónu

Bezmála 1,2 miliónu korun rozděluje v letošním roce městská část Praha 11 formou darů z  Grantového programu pro sociální a zdravotní oblast. Potvrzuje tak nepostradatelnou roli samosprávy v podpoře organizací, které pomáhají znevýhodněným obyvatelům Jižního Města, ale také jednotlivců, jejichž životy jsou komplikovanější, než většiny populace.

 Grantový program vyhlašuje MČ Praha 11 od roku 1996. Žádat o podporu mohou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé návazných a doplňujících služeb, lidé, kteří potřebují příspěvek na osobní asistenci i školy a školská zařízení, jenž se snaží předcházet rizikovému chování dětí.

Pro rok 2013 uvolnilo zastupitelstvo městské části 1,08 miliónu na sociální oblast a 85 tisíc korun na zdravotní problematiku. V první oblasti přišlo na úřad osmašedesát žádostí s celkovým požadavkem 4,8 miliónu. Ve zdravotní oblasti bylo požadavků sedm v celkové hodnotě 430 tisíc. „Pečlivě jsme hodnotili každou žádost a snažili jsme se vyhovět co nejširšímu počtu žadatelů. Organizace, jež jsme podpořili, vykonávají velmi záslužnou práci. A lidé, kteří se na nás obrátili, pomoc skutečně potřebují,“ uvedl starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský.

Nejvýznamnější podporu v celkové výši 170 tisíc získal Klub Hornomlýnská na odlehčovací službu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v Centru Filipovka a na osobní asistenci pro zdravotně znevýhodněné děti. Peníze se našly také na asistenty pro jednotlivce či z Klubu vozíčkářů Petýrkova, ale také pro sdružení na podporu nevidomých, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Svaz tělesně postižených, Asociaci muskulárních dystrofiků, sociální rehabilitaci i další.