Žáci ZŠ Pošepného pojmenovali rizika své cesty do školy

Na ZŠ Pošepného skončil minulý týden projekt Bezpečné cesty do školy, kterým se škola zapojila do pátého ročníku stejnojmenného programu koordinovaného sdružením Pražské matky a podporovaného hlavním městem. Cílem tohoto programu je zvýšení bezpečnosti a samostatnosti dětí při každodenních cestách do školy, praktická dopravní výchova a podpora šetrných a zdravých způsobů dopravy – chůze nebo třeba jízdy na kole.

V první fázi projektu žáci vytipovali na své cestě do školy místa, která považují za riziková, a zároveň vyplnili dotazníky týkající se stávajících a preferovaných způsobů dopravy. Za nejproblémovější místa označily děti nebezpečnou zatáčku u Medicentra v Kaplanově ulici, křižovatku ulic Gregorova x Augustinova, východ z podchodu v ulici Krejnická a samotný podchod a také přechod a podchod v ulici Blatenská. Výsledky mapování  a dopravního průzkumu žáci předali dopravnímu projektantovi k vytvoření studie s návrhy na úpravy rizikových lokalit.

Nad výsledky žákovského mapování a následnými návrhy v dopravní studii se během projektu několikrát sešla pracovní skupina složená z projektanta, zástupců školy, městské části, policie, pražského magistrátu a koordinátora programu. Škola v rámci projektu vytvořila tzv. školní plán mobility, strategii na podporu udržitelné dopravy žáků, a pro žáky, kteří nedisponují jízdním kolem, pořídila z rozpočtu projektu 5 nových kusů. Děti zároveň absolvovaly množství doprovodných tematických aktivit – pravidelné cyklojízdy, vycházky do lesa, přednášku o dopravě ve městě či projekt první pomoci.

Na závěrečné schůzce pracovní skupiny  byla finální podoba studie Ing. Syrového předána zástupcům městské části, magistrátu a Policie ČR k realizaci navržených řešení.

Zástupci MČ přislíbili projednání závěrů dopravní studie, vytipování opatření, která může Praha 11 učinit sama, a vypracování oficiálního stanoviska pro hlavní město, které by  mělo realizovat úpravy komunikací ve svém vlastnictví. Projekt ocenili jako dobrý příklad komunitní spolupráce, při které vzniká jasná poptávka veřejnosti směrem k veřejné správě.

Další  informací o projektu naleznete na http://prazskematky.cz/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-posepneho-namesti.html.