Při rozvážení obědů zachránili dva životy

Dva lidské životy v rozmezí pouhých pěti dnů nejspíš zachránili minulý týden zaměstnanci Jihoměstské sociální, kteří rozvážejí obědy do domácností seniorů. Už poněkolikáté se tak potvrdilo, že jejich práce má kromě rozvážky jídla starším obyvatelům Jižního Města ještě jeden rozměr. Posádky vozů jsou často jedinými lidmi, s nimiž si senioři za celý den mohou vyměnit několik vět. Zároveň jsou to lidé, kteří si obvykle jako první všimnou, že se s jejich klientem něco stalo. Podobně, jako v posledních dvou případech.

Posádka jednoho z vozů přivezla oběd staršímu klientovi. Zpoza dveří bylo slyšet jen křik. Starý pán byl v bytě sám, když upadl. Bolesti mu nedovolily vstát a otevřít dveře. Pečovatelé získali klíče od bytu, poskytli klientovi první ošetření a zavolali záchrannou službu. Ta nemocného převezla do nemocnice.

Velmi podobný byl i druhý příběh. Z bytu starého muže bylo slyšet jen prosby o pomoc. Pečovatelé však tentokrát klíče nezískali, a tak museli přivolaného lékaře do bytu vpustit za asistence policie hasiči. „Jsem rád, že oba příběhy měly šťastný konec a doufám, že se naši klienti brzy uzdraví. Ocenil jsem, že si naše posádky uměly v nelehké situaci poradit a zachovaly se duchapřítomně,“ uvedl ředitel Jihoměstské sociální Jan Gabriel.

Firma provozuje dva domy s pečovatelskou službou (DPS). V zařízeních se speciálním režimem jsou dvě stovky bytů pro seniory. Pečovatelskou službu mohou využívat od 6.00 do 22:00, včetně sobot, nedělí a svátků. V obou domech je ordinace praktického lékaře. Pečovatelská služba dováží klientům denně obědy a zajišťuje i další služby, například pomoc při osobní hygieně, podávání léků nebo vykonávání drobných domácích prací.

Kromě provozování DPS nabízí společnost také terénní službu v domácnostech seniorů ve stejném rozsahu, jako v DPS. Jihoměstská sociální provozuje také ošetřovatelské centrum v Janouchově ulici a Domov pro seniory tamtéž, stravovací provoz v Křejpského ulici, Středisko pečovatelských služeb pro bezbariérové domy a Kluby seniorů. Pro řadu starších obyvatel je totiž odchod do penze okamžikem zpřetrhání nebo omezení sociálních kontaktů. Kluby důchodců jim umožňují najít nová přátelství i smysluplně využívat volný čas. Pro penzisty se pořádají zájezdy, přednášky, návštěvy divadel nebo biografů. Kromě organizovaného programu se členové klubů schází i k oslavám životních jubileí nebo si přijdou jen popovídat.