Tisková zpráva: Podnikáme na Jižním Městě, …

Městská část Praha 11 se dlouhodobě zaměřuje na podporu podnikatelského prostředí na jižním městě.  Mimo katalog podnikatelů, který městská část provozuje na svých internetových stánkách: http://www.katalog.praha11.cz, nyní MČ přichází s nabídkou nových služeb pro podnikatele.  

V rámci realizace projektu ReNewTown bylo pro podnikatele na Jižním Městě nově otevřeno informační centrum. Centrum je zřízeno ve stávajících prostorách Informačního centra městské části Praha 11 v budově Finančního úřadu v ul. Opatovská 964/18 a bude nabízet informační a poradenský servis pro malé a střední podnikatele.

K této příležitosti proběhla veřejná diskuse 25. 6. 2013 od 10 hodin v Komunitním centru Matky Terezy, (adresa: U Modré školy 1, Praha 11). Do diskuse byli zapojeni zástupci městské části Praha 11.

Celkem se diskuse zúčastnilo 32 občanů, podnikatelů zástupců z městské části Prahy 11. Během diskuse se řešila témata jako využití nového centra pro podnikatele, možnost využití prostor pro podnikání na Jižním Městě, podmínky záboru veřejného prostranství, podmínky umísťování reklamy apod.

Projekt ReNewTown  je prováděn v rámci Operačního programu pro střední Evropu a je spolufinancován z fondů ERDF. Probíhá v období let 2011 – 2014 a celkem se do něj zapojilo pět zemí střední Evropy (Polsko, Německo, Slovensko, Slovinsko, Česká republika. Jeho hlavním cílem je posílit rovnoměrný rozvoj měst poznamenaných specifickými hospodářskopolitickými a sociálně kulturními procesy a vyrovnat stávající rozdíly. Otevření centra pro podnikatele, které poskytne informace a pomoc začínajícím podnikatelům i těm stávajícím a propojí jejich činnost s místní veřejností, je jedním z prostředků naplnění tohoto hlavního cíle projektu.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte na emailu: podnikatele@praha11.cz

loga