21. ZMČ 18. 6. 2013

 Ing. Ph.D. Jiří Krautwurm - Závěrečný účet...
DPP 18 6 2013

Ing. Štyler - Sečení travnatých ploch
Ing Štyler sečení travnatých ploch

Ing. Kos - Publikování v časopisu Klíč
Publikování v časopisu Klíč

Jan Stárek - Lávka k nové radnici
Lávka k nové radnici

Ing. Kos - Rekonstrukce ZŠ K Milíčovu - položkový rozpočet
Ing Kos, Položkový rozpočet na rekonstrukci ZŠ K Milíčovu
Rozpočet ZŠ K Milíčovu C

Ing. Kos - náklady na rekonstrukci ZŠ K Milíčovu
Náklady na rekonstrukci ZŠ K Milíčovu

Ing. Kos - financování rekonstrukce ZŠ K Milíčovu
Financování rekonstrukce ZŠ K Milíčovu

Ing. Kos - zaměstanecký poměr ZMČ P11 v JMM
Ing. Kos - JMM, a.s ver. MČ Praha 11

Ing. Kos - Grantový program pro oblast sportu a tělovýchovu
Ing. Kos - Grantový program pro oblast sport a tělovýchovu

Ing. Kos - počet členů sportovních subjektů
Ing. Kos - počet členů sportovních subjektů 

Ing. Kos - prověření privatizace bytů na JM
Ing. Kos - prověření privatizace bytů na JM


Ing. Kos - náklady 11VS 
Ing. Kos - náklady 11VS

pí Michthalerová - realizace 11VS
pí Michthalerová - realizace 11VS

Ing. Štyler - fakturace společnosti Bau-Hochtief
Ing. Štyler - fakturace společnosti Bau-Hochtief

Ing. Kos - činnosti společností JM
Ing. Kos - činnosti společností JM

Ing. Kos - odpadkové koše
Ing. Kos - odpadkové koše
Ing. Kos - mapa odpadkových košů (příloha)