Pozvánka na sobotní akci do Milíčovského lesa

Přijďte v sobotu 15. 6. ve 13 hod. k Milíčovskému dvoru na Otvírání  léta v Milíčovském leseDvůr je dobře dostupný po cca 8-10 min. chůze od stanice autobusů Horčíčkova MHD  č. 136, 213 mírně svažitými ulicemi. Procházka rovinatým lesem cca 3 km, odemknutí léta 2013, po procházce odjezd autobusem MHD.