Úklid ploch u konečné autobusů MHD v ul. Výstavní

V těchto dnech byl proveden úklid ploch v okolí konečné autobusů MHD v ul. Výstavní. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 zaznamenal po zimním období značný výskyt odpadu v okolí konečné autobusů MHD Jižní město při ulici Výstavní.
Plochy veřejné zeleně v bezprostředním okolí točny autobusů spravuje Hlavní město Praha. Vedle těchto pozemků se v dané lokalitě nacházejí rozsáhlé plochy, které jsou v soukromém vlastnictví fyzických nebo právnických osob. OŽP se po složitých jednáních podařilo přimět vlastníky dotčených pozemků k úklidu. Rozsáhlá úklidová akce proběhla dne 16.5.2013. V následujících dnech zaměstnanci společnosti Technická správa komunikací hl.m.Prahy posekali trávu v okolí konečné autobusů Jižní město.

Odbor životního prostředí tímto apeluje na obyvatele zdejší městské části, aby nebyli lhostejní ke svému nejbližšímu okolí a při svých procházkách po Jižním městě neodhazovali odpad na veřejných prostranstvích v okolí pěších cest k Hostivařské přehradě a zachovali tak tyto plochy v čistotě.